Studium Tłumaczy English Unlimited

Kurs profesjonalnie przygotowuje Słuchaczy do przyszłej pracy w zawodzie tłumacza. Daje doskonałe przygotowanie warsztatowe. Jest świetnym uzupełnieniem i przygotowaniem do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, lecz by go zdawać słuchacz musi osobno spełnić wymagania formalne (aktualne wymagania znajdują się na stronie organizatora egzaminu, tj. Ministerstwa Sprawiedliwości). Kurs kończy się wręczeniem certyfikatu- w wersji polskiej i angielskiej- wydanego przez Szkołę Języków Obcych English Unlimited (certyfikat ukończenia w przypadku 100- 80 % frekwencji na każdego typu zajęciach, uczestnictwa w przypadku frekwencji poniżej 80 %  na każdego typu zajęciach). Każdy Słuchacz otrzymuje owy certyfikat wraz ze szczegółowym programem i biogramem. Na odwrocie certyfikatu znajduje się adnotacja odnośnie frekwencji na poszczególnych typach zajęć.

 

Czas trwania

Program Studium Tłumaczy obejmuje 2 semestry nauki – łącznie 240 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i wybrane niedziele po 4 godziny lekcyjne.

Program zajęć

Studium prowadzone jest według programu autorskiego, opartego na materiałach przygotowanych i opracowanych przez wykładowców. Nacisk położony jest na aspekty praktyczne – wszystkie zajęcia sa zajęciami typu warsztatowego, a niezbędne elementy teoretyczne wplecione są w tok działań praktycznych. Najobszerniejsza cześć kursu stanowi oczywiście praktyczne tłumaczenie – pisemne z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski, tłumaczenia przysięgłe oraz tłumaczenia ustne ( konsekutywne i symultaniczne). Oprócz tego Słuchacze zapoznają się z technikami pamięciowymi oraz notowaniem nielinearnym, a więc umiejętnościami niezbędnymi szczególnie osobom tłumaczącym na żywo, praktyką emisji głosu, nowoczesnymi metodami wykorzystywania słowników, różnicami między gramatyką języka mówionego i pisanego, a także programowaniem neurolingwistycznym (w tym zagadnieniami języka, kanałów sensorycznych i tłumaczenia, pojęciem i rozpoznawaniem kanałów zmysłowych, poezją i prozą z dominującym kanałem sensorycznym). Z przedmiotów specjalistycznych Słuchacze zapoznają się z angielszczyzną używaną w dokumentach unijnych (Eurospeak), językiem prawniczym, biznesowym oraz terminologią z dziedziny bankowości i finansów. 

 

Prowadzący

Zajęcia są prowadzone między innymi przez pracowników akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz zawodowych tłumaczy.

 

Grupy

Maksymalna ilość osób w grupie: 18

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Studium Tłumaczy. Warunkiem jego uzyskania jest 80 % frekwencja na każdego typu zajęciach.

 

Rekrutacja

Studium Tłumaczy to oferta dla:

  • absolwentów Kolegiów Językowych (specjalność: język angielski)
  • absolwentów filologii angielskiej
  • studentów IV i V roku anglistyki
  • osób legitymujących się certyfikatem CPE (Proficiency)

termin rekrutacji – od początku czerwca do połowy października – prosimy pamiętać o obowiązującej kolejności zgłoszeń

dokumenty przy zapisie – dowód osobisty + jego kserokopia, ksero dokumentu potwierdzającego biegłość językową (dyplomu, certyfikatu lub indeksu), dowód wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł

Rabaty, które możesz uzyskać:

do 15%
rabatu
Księgarnie English Unlimited

Rabat na podręczniki w księgarniach English Unlimited 15%, na pozostałe artykuły 10% zniżki.


DOMEK

Odwiedź nasz oddział

Gdańsk, ul. Podmłyńska 10
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Klonowa 1
Sopot, ul. Armii Krajowej 73
Gdynia, ul. Świętojańska 122/6
Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6

Top
Newsletter Powered By : XYZScripts.com