Irina Antonenko

Absolwentka Narodowego Instytutu Pedagogicznego Języków Obcych, im. Horliwka na Ukrainie (dyplom z wyróżnieniem). Lektor języka angielskiego i rosyjskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów intensywnych oraz specjalistycznych: pisma akademickiego, stylistyki języka angielskiego, debat studenckich, Business English, gramatyki, kursów egzaminacyjnych Cambridge i maturalnych.