Metody i system nauczania

English Unlimited promuje podejście komunikatywne w nauczaniu języka obcego. Nasi lektorzy zwracają szczególną uwagę na rozwój umiejętności językowych, które ułatwiają słuchaczom komunikowanie się. Są to cechy, które wyróżniają porządny kurs angielskiego prowadzony zarówno online, jak i stacjonarnie – w zależności do potrzeb słuchaczy.

Lektorzy biorą pod uwagę różne style uczenia się. Niektóre z nich charakteryzują się strategią wzrokową, inni ruchową, jeszcze inne słuchową. Lekcje muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby pozwalały wszystkim na rozwój ich wiedzy oraz na efektywną naukę. Powtórki odgrywają szczególną rolę w metodyce nauczania English Unlimited. Każda lekcja zaczyna się od ćwiczeń powtarzających dotychczasowy materiał (pięciominutowe testy lub powtórka ustna), ma określony wyraźny cel, który umożliwia łączenie materiału już znanego z nowym.

Określenie celu jest bezpośrednio związane z właściwym planowaniem i przygotowaniem lekcji. Zajęcia prowadzone są według podręcznika uzupełnionego materiałami dodatkowymi, które pochodzą z wielu książek i źródeł. Wyposażenie większości sal umożliwia korzystanie z multimediów i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne czy Internet.

English Unlimited oferuje także zajęcia online. Kurs angielskiego online lub niemieckiego online, to świetny sposób, który może być zarówno dodatkiem lub podstawową metodą nauczania się dla osó, które nie mogą uczęszczać na kursy stacjonarne.

 

System nauczania oparty jest na sylabusach i programach nauczania, które zawierają następujące stałe elementy kształcenia językowego w English Unlimited:

  •  przydział do grupy na podstawie testu kwalifikacyjnego (pisemny i ustny)
  • nowoczesny podręcznik, uzupełniany licznymi ćwiczeniami i materiałami dodatkowymi
  • przebieg zajęć jest systematycznie monitorowany za pomocą hospitacji lekcji przez konsultantów metodycznych oraz dyrektora szkoły
  • regularne semestralne ankiety sprawdzające poziom satysfakcji z zajęć
  • pisemne raporty postępów w nauce
  • indywidualne wywiadówki dla rodziców dzieci i nastolatków
  • jednolite testy semestralne i końcowe sprawdzające postępy w nauce dla poszczególnych poziomów
  • projekty motywacyjne

Zobacz Piramidę językowąZobacz Piramidę językową

 

Angielski Niemiecki

W odpowiedzi na rosnącą ilość technologii w naszym życiu English Unlimited wprowadził do swojej regularnej oferty kursy on-line.

Kursy odbywają się przez medium Internetu, ale zachowują wszystkie nasze wysokie standardy metodyczne. Jest to możliwe dzięki stałej obecności lektora i platformie lekcyjnej pozwalającej mu utrzymać nasze zwykłe bogactwo tradycyjnych jak i interaktywnych materiałów. Więcej szczegółów

na dedykowanej stronie: http://euonline.com.pl/

aktualnosci
Top
Newsletter Powered By : XYZScripts.com