Metody i system nauczania

Metody i system nauczania

Wiemy jak uczyć języka obcego i robimy to z dużym sukcesem od prawie 30 lat !!!. Świadczą o tym tysiące zadowolonych słuchaczy, uznanie i nagrody przyznawane przez instytucje edukacyjne w Polsce i Europie ( czytaj więcej )

Na czym polega nasza metoda ?

 • Kładziemy nacisk na komunikację i interakcję na zajęciach ( praca w parach i grupach , dyskusje )
 • Uczymy języka poprzez działanie ( „learning by doing” ) i zaangażowanie słuchaczy w praktyczne zadania na zajęciach
 • Łączymy w każdym kursie , w sposób całościowy, ćwiczenia na mówienie, słuchanie , czytanie i pisanie
 • Rozwijamy pamięć – bez której nie ma skutecznej nauki – stosując na każdych zajęciach ciekawe ćwiczenia powtórkowe
 • Uczymy w sposób kreatywny, działając na zmysły – a przez to na pamięć ! – poprzez ćwiczenia z muzyką, plastyką i ruchem
 • Przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów – gry, ćwiczenia, testy
 • Motywujemy określając cele i generując dużo pozytywnych emocji na zajęciach
 • Mamy indywidualne podejście do każdego słuchacza
  a w skrócie…. uczymy skutecznie i nowocześnie dzięki zaangażowanym nauczycielom, praktycznej wiedzy o metodyce, kreatywnym ćwiczeniom i ciekawym materiałom.

System nauczania w English Unlimited promuje podejście komunikatywne w nauczaniu języka obcego. Nasi lektorzy zwracają szczególną uwagę na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia. Są to cechy, które wyróżniają dobry kurs językowy prowadzony zarówno online, jak i stacjonarnie – w zależności do potrzeb słuchaczy.

Lektorzy biorą pod uwagę różne style uczenia się. Niektóre z nich charakteryzują się strategią wzrokową, inni ruchową, jeszcze inne słuchową. Lekcje są przeprowadzane w taki sposób, aby pozwalały wszystkim na rozwój ich wiedzy oraz na efektywną naukę.

Zajęcia prowadzone są według podręcznika uzupełnionego materiałami dodatkowymi. Wyposażenie większości sal umożliwia korzystanie z multimediów i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne czy Internet.

English Unlimited oferuje także zajęcia online. Kurs angielskiego online lub niemieckiego online, to świetny sposób, który może być zarówno dodatkiem lub podstawową metodą nauczania się dla osób, które nie mogą uczęszczać na kursy stacjonarne. Kursy odbywają się przez medium Internetu, ale zachowują wszystkie nasze wysokie standardy metodyczne. Więcej szczegółów na dedykowanej stronie: http://euonline.com.pl/

Wybierając kurs w English Unlimited masz gwarancję skutecznego programu nauczania.

Składają się na to:

 • system nauczania oparty o założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( czytaj więcej )
 • przydział do grupy na podstawie testu kwalifikacyjnego (pisemny i ustny)
 • nowoczesny podręcznik, uzupełniany licznymi ćwiczeniami i materiałami dodatkowymi
 • przebieg zajęć jest systematycznie monitorowany za pomocą hospitacji lekcji przez konsultantów metodycznych oraz dyrektora szkoły
 • regularne semestralne ankiety sprawdzające poziom satysfakcji z zajęć
 • pisemne raporty postępów w nauce
 • indywidualne wywiadówki dla rodziców dzieci i nastolatków
 • jednolite testy semestralne i końcowe sprawdzające postępy w nauce dla poszczególnych poziomów
 • projekty motywacyjne

 


Piramida językowa – język angielski:
Zobacz

Piramida językowa – język niemiecki:
Zobacz