The Job of my Life

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji programu „The Job of my Life” – MobiPro skierowanego do niepracujących osób bez wykształcenia wyższego (tytułu magistra) w wieku 18 -27 lat chcących podjąć naukę zawodu i pracę oraz zamieszkać w Niemczech. „The Job of my Life” – MobiPro jest programem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy).

aktualnosci
Top
Newsletter Powered By : XYZScripts.com