Metody i program

Program każdego kursu jest w 100%:

  • Indywidualny i dostosowany do ilości czasu i potrzeb
  • Elastyczny – może ulec modyfikacji w trakcie trwania kursu na życzenia słuchacza
  • Efektywny – dzięki indywidualnej pracy z nauczycielem

W zależności od programu i charakteru kursu, lektor wykorzystuje na zajęciach różne formy aktywizacji poprzez :

  • Ćwiczenia interakcyjne
  • Ćwiczenia wspierające zapamiętywanie
  • Praktyczne zadania rozwijające konkretne umiejętności Językowe
  • Wykorzystanie materiałów multimedialnych