Metody i program

Program kursu 50+ jest  urozmaicony i łączy w sobie rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, ćwiczenia na mówienie, słuchanie, rozumienie i pisanie. Materiał jest utrwalany na wiele sposobów – komunikacja w parach, gry językowe, ćwiczenia, nowoczesne, multimedialne materiały – sprawiają, że słuchacze widzą , że robią widoczne POSTĘPY!

Jak wyglądają zajęcia?

 • Kładziemy nacisk na komunikację i interakcję na zajęciach ( praca w parach i grupach , dyskusje )
 • Uczymy języka poprzez działanie ( „learning by doing” ) i zaangażowanie słuchaczy w praktyczne zadania na zajęciach
 • Łączymy w każdym kursie , w sposób całościowy, ćwiczenia na mówienie, słuchanie , czytanie i pisanie
 • Rozwijamy pamięć – bez której nie ma skutecznej nauki – stosując na każdych zajęciach ciekawe ćwiczenia powtórkowe
 • Uczymy w sposób kreatywny, działając na zmysły – a przez to na pamięć ! – poprzez ćwiczenia z muzyką, plastyką i ruchem
 • Przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów – gry, ćwiczenia,
 • Motywujemy określając cele i generując dużo pozytywnych emocji na zajęciach
 • Mamy indywidualne podejście do każdego słuchacza
  • a w skrócie….
 • Uczymy skutecznie i nowocześnie dzięki zaangażowanym nauczycielom, praktycznej wiedzy o metodyce, kreatywnym ćwiczeniom i ciekawym materiałom