Zajęcia

Zajęcia w grupach konwersacyjnych odbywają się najczęściej raz w tygodniu w naszych salach w Gdańsku, Wrzeszczu, Sopocie lub Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach rannych lub popołudniowych i trwają 90 minut. Na życzenie słuchaczy można zwiększyć ilość zajęć w tygodniu.

  • Grupy
    Zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach i bardzo przyjaznej atmosferze, która ma duży wpływ na przełamywanie oporu przed mówieniem. Grupy są niewielkie, co sprawia, że każdy słuchacz jest traktowany indywidualnie. Jednocześnie, praca w grupie motywuje i mobilizuje słuchaczy poprzez różne formy interakcji ( ćwiczenia w parach i mniejszych grupach, dyskusje na forum całej grupy etc. ).