Lektorzy

Lektorzy prowadzący zajęcia w grupach egzaminacyjnych to doświadczeni i świetnie przygotowanie do zawodu specjaliści, z których wielu jest egzaminatorami Cambridge Assessment oraz Goethe-Institut.

Ten fakt wyróżnia nasze kursy przygotowawcze do egzaminów na tle innych podobnych na rynku; lektorzy English Unlimited mają wszechstronną wiedzę na temat każdego egzaminu i stosują skuteczne metody utrwalania prawidłowych struktur i nawyków językowych.

Najlepiej mówią o tym wyniki naszych słuchaczy ( więcej )