Postępy

Kursy przygotowujące do egzaminów są znakomitą okazją do bardzo systematycznego przerobienia materiału na danym poziomie lub powtórzenia wielu zagadnień gramatycznych i rozszerzenia słownictwa.

Słuchacze widzą, jakie robią postępy oraz jak zmienia się ich stopień opanowania różnych umiejętności językowych.

Wiele zadań ma na celu utrwalanie dobrych nawyków językowych, a krótkie ćwiczenia sprawdzające dają pozytywne wymierne wyniki.

Postępy są zauważalne we wszystkich umiejętnościach językowych, a więc rozumieniu tekstu pisanego i ze słuchu, mówienia, pisania i znajomości gramatyki oraz słownictwa.

Bez względu na to, czy słuchacze decydują się na zdawanie egzaminu, kursy przygotowawcze skutecznie pomagają wznieść się na wyższy poziom językowy.