Metody

Jak uczymy dzieci?

 • Uczymy języka poprzez ruch, muzykę i zajęcia językowo-plastyczne
 • Utrwalamy słownictwo i struktury przez zabawy i gry
 • uczymy przez działanie
 • staramy się zainteresować dzieci i wzbudzać ich wewnętrzną motywację i pozytywne nastawienie
 • okazujemy im dużo akceptacji i zachęty
  i jednocześnie….

  • Przyzwyczajamy dzieci do systematyczności w nauce
  • Sprawdzamy ich postępy przez różne formy testów
  • Aktywizujemy dzieci do pracy w parach odgrywając scenki, dialogi i teatrzyki
  • Pokazujemy ile się już nauczyły
  • Przygotowujemy do egzaminów Cambridge – Young Learners English