Metoda

Naszym głównym celem jest, aby Państwa pracownik był postrzegany jako kompetentny i w pełni komunikatywny w kontaktach z klientem. Ważnym narzędziem pracy podczas kursu jest stały monitoring procesu nauczania. Podczas kursu stosujemy metodę, która polega na równoczesnym rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych tj. pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz przede wszystkim mówienia.

Jak wyglądają zajęcia?

  • Kładziemy nacisk na komunikację i interakcję na zajęciach ( praca w parach i grupach , dyskusje )
  • Uczymy języka poprzez działanie ( „learning by doing” ) i zaangażowanie słuchaczy w praktyczne zadania na zajęciach
  • Łączymy w każdym kursie , w sposób całościowy, ćwiczenia na mówienie, słuchanie , czytanie i pisanie
  • Rozwijamy pamięć – bez której nie ma skutecznej nauki – stosując na każdych zajęciach – ciekawe ćwiczenia powtórkowe
  • Przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów Motywujemy określając cele i generując dużo pozytywnych emocji na zajęciach
  • Mamy indywidualne podejście do każdego słuchacza
    a w skrócie….
  • Uczymy skutecznie i nowocześnie dzięki zaangażowanym nauczycielom, praktycznej wiedzy o metodyce, kreatywnym ćwiczeniom i ciekawym materiałom

Kursy dla firm – Kontakt:

tel. 510 290 948
szkolenia@eu.com.pl