Organizacja szkoleń

Wstępny audyt językowy i analiza potrzeb językowych – gratis!

  • Pierwszym etapem jest weryfikacja obecnego poziomu językowego, a następnie jasne i precyzyjne określenie celów językowych w kontekście działalności całej firmy jak i dla poszczególnych grup.

Stała współpraca z działem HR

  • Standardem naszej pracy jest sporządzanie comiesięcznych raportów z postępów oraz frekwencji na zajęciach
  • Dwukrotnie w czasie trwania kursu przeprowadzamy wśród słuchaczy ankietę badającą zadowolenie z kursu oraz samoocenę własnych umiejętności, co pozwala na korygowanie programów nauczania oraz sposobu pracy z grupą w czasie trwania kursu
  • Po zakończeniu kursu przygotowujemy raporty grupowe i indywidualne opisujące przebieg kursu oraz postępy słuchaczy osiągnięte względem założonych celów. Raport zawiera także rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia oraz obszarów językowych wymagających szczególnej uwagi
  • Słuchacz otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie na określonym poziomie językowym, zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Kursy dla firm – Kontakt:

tel. 510 290 948
szkolenia@eu.com.pl