Biznesowe konwersacje

Biznesowe konwersacje – w języku angielskim i niemieckim – to spotkania których celem jest swobodna komunikacja , używanie zwrotów i słownictwa z różnych dziedzin, wskazanych przez uczestników. Jest to świetny sposób zarówno na rozwijanie umiejętności mówienia jak i podtrzymywanie kontaktu z żywym językiem.