Język polski jako język obcy

Zapraszamy na kursy języka polskiego wszystkie osoby, dla których polskim jest językiem obcym.

Uczymy języka polskiego jako języka obcego od lat i mamy bogate doświadczenie w organizowaniu intensywnych kursów „zanurzenia w języku” – Polish in Action, które zostały wpisane wpisanie przez polskiej Narodową Agencję uczenia się przez całe życie do katalogu przykładów dobrych praktyk.

Zapraszamy działy HR i wszystkich zainteresowanych do współpracy przy organizacji takich szkoleń i kursów języka polskiego jako języka obcego.