Upskilling

Jeżeli Państwa pracownik musi w krótkim czasie poznać podstawy języka obcego lub też aktualny projekt wymaga od niego zwiększenia kompetencji językowych np. o jeden poziom, proponujemy bardzo intensywny kurs językowy, tzw. upskilling. Zajęcia odbywają się codziennie lub w wybrane dni tygodnia (minimum trzy dni w tygodniu), od 4 do 8 godzin lekcyjnych dziennie. W zależności od zdiagnozowanego za pomocą audytu poziomu językowego określamy niezbędną ilość godzin i proponujemy różne warianty kursów.