Julia Kraszewska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku neurodydaktyka – nowoczesne metody nauczania. W EU prowadzi głównie kursy indywidualne oraz grupy dorosłych. W pracy lektora języka obcego najbardziej pociągają ją nieograniczone możliwości rozwoju oraz szlifowania własnego warsztatu. Chętnie mierzy się z wyzwaniem dostosowywania narzędzi pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.