Metody i program

Program każdego młodzieżowego kursu jest w 100%:

  • Indywidualny i dostosowany do ilości czasu i potrzeb ( ogólny rozwój lub korepetycje)
  • Elastyczny – może ulec modyfikacji w trakcie trwania kursu na życzenia nastolatka lub jego rodzica
  • Efektywny – dzięki indywidualnej pracy z nauczycielem

W zależności od programu i charakteru kursu, lektor aktywizuje ucznia poprzez:

  • Ćwiczenia interakcyjne
  • Ćwiczenia wspierające zapamiętywanie (środki wizualne lub audio)
  • Gry i zabawy
  • Praktyczne zadania rozwijające konkretne umiejętności językowe
  • Wykorzystanie materiałów multimedialnych
  • Biorąc udział w naszych kursach młodzież może liczyć na świetne przygotowanie do dalszych etapów nauki – z przyjemnością informujemy , że nasze Centrum Egzaminacyjne English Unlimited sprawuje patronat merytoryczny nad Kuratoryjnym konkursem przedmiotowym z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego.