ZAPISY

W związku z ogłoszonym w dniu 23.10.2020 r. rozporządzeniem polskiego rządu dotyczącym nowych obostrzeń wprowadzonych w Polsce w celu powstrzymania pandemii informujemy, że:
– wszystkie zajęcia odbywające się dotychczas w formie stacjonarnej, w których uczestniczyło od 1 do 4 osób nadal będą odbywać się w formie stacjonarnej. Jednocześnie dopuszczalne jest przejście na formę nauczania w formie on-line, jednak musi to zostać ustalone z kierownikiem oddziału.
– w przypadku zajęć w grupach większych niż 4 osoby każdorazowo będzie podejmowana decyzja po konsultacji z uczniami co do dalszej formy zajęć. Grupy takie będą miały zajęcia w formie on-line, a w przypadku braku zgody któregoś z uczniów na zajęcia on-line, grupa zostanie rozbita lub zostanie wprowadzona nauka hybrydowa.
Niezmiennie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych, czyli wchodzenia do szkoły w maseczce i noszenia jej w częściach wspólnych oraz dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.