Metody i system nauczania

Metody i system nauczania

Wiemy jak uczyć języka obcego

English Unlimited to gwarancja skutecznego programu nauczania. Uczymy języków od prawie 30 lat !!! Tysiące zadowolonych słuchaczy, uznanie i nagrody przyznawane przez instytucje edukacyjne w Polsce i Europie ( czytaj więcej )

Na czym polega nasza metoda ?

 • Kładziemy nacisk na komunikację i interakcję na zajęciach ( praca w parach i grupach , dyskusje )
 • Uczymy języka poprzez działanie ( „learning by doing” ) i zaangażowanie słuchaczy w praktyczne zadania na zajęciach
 • Łączymy w każdym kursie , w sposób całościowy, ćwiczenia na mówienie, słuchanie , czytanie i pisanie
 • Rozwijamy pamięć – bez której nie ma skutecznej nauki – stosując na każdych zajęciach ciekawe ćwiczenia powtórkowe
 • Uczymy w sposób kreatywny, działając na zmysły – a przez to na pamięć ! – poprzez ćwiczenia z muzyką, plastyką i ruchem
 • Przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów – gry, ćwiczenia, testy
 • Motywujemy określając cele i generując dużo pozytywnych emocji na zajęciach
 • Mamy indywidualne podejście do każdego słuchacza
  a w skrócie…. uczymy skutecznie i nowocześnie dzięki zaangażowanym nauczycielom, praktycznej wiedzy o metodyce, kreatywnym ćwiczeniom i ciekawym materiałom.

System nauczania w English Unlimited

Promuje podejście komunikatywne w nauczaniu języka obcego. Nasi lektorzy zwracają szczególną uwagę na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia. Są to cechy, które wyróżniają dobry kurs językowy prowadzony zarówno online, jak i stacjonarnie – w zależności do potrzeb słuchaczy.

Lektorzy biorą pod uwagę różne style uczenia się. Niektóre z nich charakteryzują się strategią wzrokową, inni ruchową, jeszcze inne słuchową. Lekcje są przeprowadzane w taki sposób, aby pozwalały wszystkim na rozwój ich wiedzy oraz na efektywną naukę.

Zajęcia prowadzone są według podręcznika uzupełnionego materiałami dodatkowymi. Wyposażenie większości sal umożliwia korzystanie z multimediów i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne czy Internet.

System English Unlimited to:

 • system nauczania oparty o założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( czytaj więcej )
 • przydział do grupy na podstawie testu kwalifikacyjnego (pisemny i ustny)
 • nowoczesny podręcznik, uzupełniany licznymi ćwiczeniami i materiałami dodatkowymi
 • przebieg zajęć jest systematycznie monitorowany za pomocą hospitacji lekcji przez konsultantów metodycznych oraz dyrektora szkoły
 • regularne semestralne ankiety sprawdzające poziom satysfakcji z zajęć
 • pisemne raporty postępów w nauce
 • indywidualne wywiadówki dla rodziców dzieci i nastolatków
 • jednolite testy semestralne i końcowe sprawdzające postępy w nauce dla poszczególnych poziomów
 • projekty motywacyjne
poziomy języka angielskiego
Piramida językowa – język angielski:
Zobacz
poziomy języka niemieckiego
Piramida językowa – język niemiecki:
Zobacz