Polityka prywatności

Przyjmuję do wiadomości, iż:

  • Administratorem danych jest English Unlimited sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 73, 81-844 Sopot.
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów przetwarzania.
  • Dane przeze mnie udostępniane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane przeze mnie udostępniane nie będą podlegały profilowaniu.
  • Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu
  • Ochrony Danych Osobowych.
  • Przysługuje mi prawo do odwołania w każdym czasie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie do English Unlimited sp. z o.o. w Sopocie pisemnego oświadczenia.
  • Stosowne oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: administratorRODO@eu.com.pl
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.