Angielski dla dzieci szkolnych 6-10 lat

Angielski dla dzieci szkolnych 6-10 lat

Bardzo dobrze rozumiemy na czym polega nauka dzieci i mamy doskonałe rezultaty w tej dziedzinie.

Co nas wyróżnia ?

Zaufanie – Nauka języka obcego w English Unlimited to już wielopokoleniowa tradycja ! Uczymy dzieci od 1990 roku i od tego czasu wychowaliśmy „językowo” kilka pokoleń a ogromna większość z naszych słuchaczy przyprowadza do nas swoje dzieci . Oferujemy całościowy, wieloletni program nauczania.

Uznanie – Nasze metody i program nauczania dzieci został doceniony przez Ministerstwo Edukacji i Komisję Europejską , które przyznały naszej szkole prestiżową nagrodę European Language Label za projekty językowo-plastyczne dla dzieci.

Skuteczność – nasze metody pomagają dzieciom otworzyć się na poznawanie innego języka i rozwijać swoje możliwości aż do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych takich jak Cambridge Young Learners English Test.

Wiedza i entuzjazm nauczycieli – dzięki ciekawym zajęciom i indywidualnemu podejściu nauczyciele English Unlimited rozwijają u dzieci motywację do uczenia się .
Na czym polega nasz sukces ?

Robimy to z pasją i przekonaniem, że każde dziecko może nauczyć się czegoś nowego dzięki odpowiedniej atmosferze i właściwie dobranym metodom. Najlepsze wyniki są widoczne po dłuższym okresie czasu ponieważ przyswajanie języka obcego przez dziecko jest procesem wieloetapowym i indywidualnym. Tym niemniej, postępy są zauważalne już po paru lekcjach. Dowiedz się jak uczymy ( więcej )

Uczymy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolym w różnych grupach wiekowych:

  • Kittens – czyli Małe Kotki- dzieci w wieku przedszkolnym ( więcej )
  • Cats – nasze dorosłe Koty – dzieci w wieku 6-7 lat
  • Tigers – nasze Tygrysy – dzieci w wieku 8-9 lat
  • Lions – nasze Lwy – dzieci w wieku 10 lat

Nieduże grupy ( 5-7 ) dzieci dobierane są zarówno wiekiem jak i poziomem znajomości języka angielskiego. Dzieci nabywają wszystkich umiejętności językowych w atmosferze akceptacji i zabawy. U nas nie ma miejsca na nudę ! Jednocześnie sprawdzamy postępy i jesteśmy w kontakcie z rodzicami we wszystkich sprawach związanych z nauką dziecka. Zapraszamy na lekcje otwarte !

Dzieci starsze i młodzież zapraszamy na kursy dla nich ( więcej )