Metody i program

Program kursu na każdym poziomie jest urozmaicony i, w sposób zintegrowany, łączy w sobie rozwijanie wszystkich umiejętności językowych. ćwiczenia na mówienie, słuchanie, rozumienie i pisanie. Bogaty program i regularne utrwalania materiału na wiele sposobów – gry, ćwiczenia, testy, nowoczesne, multimedialne materiały – sprawiają, że słuchacze czują, że robią widoczne POSTĘPY !

Jak wyglądają zajęcia ?

  • Kładziemy nacisk na komunikację i interakcję na zajęciach ( praca w parach i grupach , dyskusje )
  • Uczymy języka poprzez działanie ( „learning by doing” ) i zaangażowanie słuchaczy w praktyczne zadania na zajęciach
  • Łączymy w każdym kursie , w sposób całościowy, ćwiczenia na mówienie, słuchanie , czytanie i pisanie
  • Rozwijamy pamięć – bez której nie ma skutecznej nauki – stosując na każdych zajęciach ciekawe ćwiczenia powtórkowe
  • Uczymy w sposób kreatywny, działając na zmysły – a przez to na pamięć ! – poprzez ćwiczenia z muzyką, plastyką i ruchem
  • Przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów – gry, ćwiczenia, testy
  • Motywujemy określając cele i generując dużo pozytywnych emocji na zajęciach
  • Mamy indywidualne podejście do każdego słuchacza

a w skrócie….

Uczymy skutecznie i nowocześnie dzięki zaangażowanym nauczycielom, praktycznej wiedzy o metodyce, kreatywnym ćwiczeniom i ciekawym materiałom