Pakiet słuchacza

  • Bezpłatny test kwalifikacyjny
  • Opieka metodyczna nad każdym kursem
  • Bezpłatny dostęp do zasobów naszej biblioteki
  • Konsultacje gratis dla tych, którzy potrzebują dodatkowych wyjaśnień gramatycznych z powodu nieobecności na zajęciach
  • Podręcznik gratis ( przy wpłacie zaliczki w czerwcu )
  • Świadectwo ukończenia kursu
  • Do 15% rabatu w naszej księgarni
  • Duże rabaty na kursy ( czytaj więcej )
  • Karta słuchacza