Zajęcia

Zajęcia w grupach 50+ odbywają się najczęściej raz w tygodniu w naszych salach w Gdańsku, Wrzeszczu, Sopocie lub Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach rannych lub popołudniowych i trwają 90 minut. Na życzenie słuchaczy można zwiększyć ilość zajęć w tygodniu.

Tempo zajęć jest dostosowane do potrzeb grupy i słuchacze mają wpływ na to ile czasu ile czasu poświęcamy na poszczególne zadania.

  • Grupy
    Zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach i bardzo przyjaznej atmosferze, która ma duży wpływ na motywację osób dojrzałych wiekiem. Grupy są niewielkie, co sprawia, że każdy słuchacz jest traktowany indywidualnie. Jednocześnie, praca w grupie motywuje i mobilizuje słuchaczy poprzez różne formy interakcji ( ćwiczenia w parach i mniejszych grupach ).
  • Terminy i częstotliwość zajęć
    • Poranne, 1x 90 minut, od poniedziałku do piątku, 08.00 -13.00 ( zapisz się )