FALSE FRIENDS

FALSE FRIENDS

Każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka angielskiego, na pewno zetknął się z wyrazami, które brzmią bardzo podobnie do słów w języku polskim, ale znaczą coś zupełnie innego.

Takie pary nazywamy false friends, czyli fałszywymi przyjaciółmi. Ich używanie jest najczęściej związane z niedostatecznym zasobem słownictwa, ale może się zdarzyć nawet najlepszym! Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Oto lista najczęściej spotykanych false friends:

Słowo w języku angielskim Prawdziwe znaczenie False friend
Actual Rzeczywisty, faktyczny Aktualny
Antics Wygłupy, wybryki Antyki
Baton Pałeczka sztafetowa Baton
Caravan Przyczepa Karawan
Chef Szef kuchni Szef
Closet Szafa ścienna Klozet
Consequently W rezultacie Konsekwentnie
Conserve Oszczędzać, konserwować Konserwa
Data Dane Data
Desk Biurko Deska
Dress Sukienka Dres
Eventual Ostateczny, końcowy Ewentualny
Gymnasium Sala gimnastyczna Gimnazjum
Expedient Celowy, wskazany Ekspedient
Extra Dodatkowy Ekstra
Fabric Tkanina, struktura Fabryka
Hazard Niebezpieczeństwo Hazard
Lecture Wykład Lektura
Lunatic Szaleniec Lunatyk
Novel Powieść Nowela
Obscure Mało znany, niejasny Obskurny
Occupant Mieszkaniec Okupant
Ordinary Zwyczajny, pospolity Ordynarny
Pasta Makaron Pasta
Paragraph Akapit Paragraf
Pension Emerytura, renta Pensja
Phenomenon Zjawisko Fenomen
Physician Lekarz Fizyk
Provision Świadczenie, klauzula Prowizja
Rapport Porozumienie, wzajemne zrozumienie Raport
Receipt Pokwitowanie, paragon Recepta
Rent Czynsz Renta
Sentence Zdanie Sentencja
Sympathy Współczucie Sympatia
Wagon Wóz Wagon